2015-11-09

Egy igazságosabb és fenntarthatóbb holnapért

Október 12-14. között Németországban rendeztek konferenciát a környezeti igazságosság témájában, melyen európai egyházak vezetői is részt vettek, többek között Heinrich Bedford-Strohm (EKD elnök püspök), Emmanuel metropolita (CEC alelnök), valamint finn és norvég püspökök. Az egyházi vezetőkkel egy panelbeszélgetésre is sor került, ezen Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok mutatta be a magyarországi egyházak teremtésvédelmi munkáját. Dr Botos Barbara klímaszakértő (az Ökogyülekezeti Tanács tiszteletbeli tagja) főelőadást tartott a közelgő Párizsi Klímacsúcs előzményeiről. Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) a találkozó végén az alábbi levelet fogalmazta meg a Zarándoklat az Éghajlati Igazságosságért és az ENSZ Párizsi Klímacsúcsával kapcsolatban.
„Boldogok, akik megtartják a törvényt, akiknek tettei mindenkor igazak.” (Zsolt 106,3)

Európa különböző országaiból, mint a CEC tagegyházainak képviselői, egyházi vezetői és a Zarándoklat az Éghajlati Igazságosságért résztvevői találkoztunk a németországi Schwerte-ben 2015. október 12–14. között. A hit szemszögéből, ökumenikus szellemben beszéltünk a klímaváltozásról és a Párizsi Klímacsúcsról.
A klímaváltozás és a tömeges szegénység napjaink legnagyobb és legsürgetőbb kihívásai közé tartoznak, amelyekkel a világnak szembe kell néznie. A klímaváltozás elsődleges hatásai már egyértelműen érzékelhetők a leginkább veszélyeztetett területeken és közösségekben. Azonnal vissza kell fognunk a szén-dioxid kibocsátásunkat és meg kell erősítenünk a legsebezhetőbb területeken élők ellenálló képességét, ha valahogyan még meg akarjuk őrizni Isten jó teremtését a maga teljes gazdagságában.
Ebben a helyzetben az egyházak emlékeztetnek mindenkit, hogy kölcsönösen felelősek vagyunk egymásért, beleértvea jövő nemzedéket is. Isten mindannyiunkat arra szólít, hogy legyünk igazságosak, és hogy mindent tegyünk meg azért, hogy egy fenntarthatóbb világban éljünk. „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj, hogy életben maradj, és megtarthasd birtokodban azt a földet, amelyet Istened, az Úr ad neked.”  (5Móz16,20). Bátorít minket, hogy védjük a gyengéket, és igaz örökséget hagyjunk gyermekeink gyermekeinek.
Sokféle háttérből érkeztünk, és találkoztunk zarándokokkal, akik hazájukból vándorolnak Párizsba. Inspirált minket elkötelezettségük, hogy reményt hirdessenek, és hogy a jelenlegi, pazarló társadalmunk szokásai ellenére cselekedjenek. Tapasztalatainkból adódóan mélyen hiszünk abban, hogy egész életünknek a szolidaritás és a fenntarthatóság jegyében meg kell változnia.
A zarándoklat egy módja annak, hogy felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a klímaváltozás az életmódunkról, a gondolkodásmódunkról, és a hitünkről szól. Mindannyian zarándoklaton vagyunk, ami egy exodus a szénalapú gazdaságból. Együtt vándorolunk a klímaváltozás menekültjeivel és migránsaival azért, hogy védjük a jövő nemzedékek jogait egy fenntartható világban élhető élethez. A zarándoklat nem csak a jövőre vonatkozó aggodalmainkat, hanem reményeinket is kifejezi. Ebben a remélt jövőben az egész teremtés részeként szabadságban, békében és igazságban élhetnénk együtt.
Figyelembe véve a tudomány álláspontját, az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) 5. jelentését, amely szerint ahhoz, hogy a globális felmelegedés évente csak 2 fokos melegedést okozzon, sürgősen cselekednünk kell. Kérjük politikai vezetőinket, hogy kezdeményezzenek azonnali lépéseket a fenntartható jövő érdekében!
Európai vezetői szerep a közjó érdekében
Kérjük a politikai döntéshozókat, hogy lássanak túl a rövid távú cselekvéseken és működjenek együtt annak érdekében, hogy maradandó döntéseket hozhassanak a közjó érdekében. A párizsi konferencián csak akkor jöhet létre egyezmény, ha félretesszük személyes érdekeinket és erre a feladatra koncentrálunk, amelyet csak együtt tudunk megoldani. Az Európai Unió a második legnagyobb kibocsátója mind a már felgyülemlett, mind a fogyasztás miatt most kikerülő üvegházhatású gázoknak. Ennélfogva történelmi és időszerű felelősségünk van abban, hogy foglalkozzunk azzal, ami közös otthonunk bolygóján veszélyezteti az életet.
Különösképp kérjük az EU politikai vezetőit, hogy tegyenek lépéseket a fejlett és a fejlődő világ közötti különbségek áthidalására azzal, hogy a globális erőfeszítésekből megfelelő módon veszik ki részüket, és azzal, hogy hatékony pénzügyi, technológiai és jogi segítséget nyújtanak a legszegényebb és leginkább sebezhető államoknak. Ezen államok már most szembesülnek az alkalmazkodás kihívásaival, halálos veszteségekkel és károkkal.
Kiemelten kérjük kormányainkat, hogy állampolgáraik fokozott ösztönzésére és elkötelezésére kezdeményezzenek hosszú távúakciókat. A klímapolitika ne csak az ipari és mezőgazdasági tevékenységekre korlátozódjon! A klímaváltozás mögött egy olyan gondolkodásmód áll, ami a háztartások és egyének folyamatosan növekvő fogyasztásán és pazarlásán alapul. Ezt a problémát a gyökereinél kell kezelni, nem elég csak a következményeivel foglalkozni. Bár a tudomány és a technológia fontos szerepet játszanak a helyzet megoldásában, önmagukban kevesek. Az etikai kérdések megválaszolása, valamint oktatás és az emberek bevonása a klímaprogramok nélkülözhetetlen elemei.
A klíma akciók nem csak a kormányokra tartoznak. Mindannyian felelősek vagyunk, ki kell vennünk a részünket a feladatokból.

Felkérjük Európa egyházait a világ hívő közösségével együtt, kötelezzék el magukat a következőkben:
- Kövessük azon hívő közösségek példáját, amelyek csatlakoztak a globális klímazarándoklathoz vagy az éghajlati igazságosságért folytatott böjthöz.
- Viseljünk felelősséget Földünk, közös otthonunk iránt, úgy mint egyének, és minthívő közösségek.
- Gondolkozzunk el fogyasztói szokásainkról, és alakítsunk ki fenntarthatóbb gyakorlatokat és életmódot. Vizsgáljuk meg szervezeteink és intézményeink karbonlábnyomát, csökkentsük azokat, keressünk és alkalmazzunk zéró szén-dioxid kibocsátású stratégiákat, és ahol lehet, mellőzzük a fosszilis üzemanyagokat.
- Mérjük fel, hogy mekkora kockázattal jár az éghajlatváltozás közösségeinkre,csökkentsük ezeket és készüljünk a megelőzésre. Bátorítsuk közösségeinket, hogy 2025-re célirányosan és rugalmasan készüljünk fel a klímaváltozás hatásaira, és tegyünk lépéseket annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjunk a klímaváltozás következményeihez.
- Tegyünk folyamatosan lépéseket azért, hogy közösségeinkben tudatosodjon a klímaváltozással kapcsolatos teremtésvédelmi felelősségünk, mélyítsük el az ember és természet közötti összefüggő kapcsolat megértését, tegyünk többet és járjunk közben kormányainknál az éghajlati igazságosságért.

Forrás: reformatus.hu